Jak obliczyć podatek dochodowy?

5 sierpnia 2012

Jeżeli nie wiesz jak obliczyć podatek dochodowy to:

  • udaj się to specjalisty: księgowego, doradcy podatkowego, biegłego rewidenta
  • idź na szkolenie/kurs/studia podyplomowe
  • samodzielnie się dokształć z książek lub internetu (zawsze sprawdzaj aktualną podstawę prawną – ustawy o PIT/CIT z Internetowego Systemu Aktów Prawnych)
  • użyj specjalnych programów (i sprawdź aktualną wersję), które krok po kroku pomogą ci wyliczyć podatek dochodowy

Podatek dochodowy w dużym uproszczeniu (pomijając liczne wyjątki i zwolnienia) oblicza się na podstawie wzoru:

Podatek dochodowy = (Przychody – (Koszty uzyskania lub zabezpieczenia przychodu)) * stawka podatkowa

Podatek dochodowy w przypadku osób fizycznych może być rozliczany na zasadzie karty podatkowej, ryczałtu, podatku liniowego lub podatku progresywnego (stawka opodatkowania rośnie po przekroczeniu progu). W przypadku podatku progresywnego istnieje kwota wolna od podatku.

Podatek dochodowy w przypadku osób prawnych w Polsce jest podatkiem liniowym i wynosi obecnie 19% (w 2012).

Kliknij, żeby sprawdzić odpowiedź